2020. január 23. záróvizsga tételsorok

Gépszmérnöki és Közlekedésmérnöki alapképzési szak, Járműgépész specializáció

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépüzemeltetési specializáció

Közlekedésmérnöki alapképzési szak, Műszaki logisztikai specializáció

Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök, Felsőoktatási szakképzés (FOSZK), Mezőgazdasági gépészeti szakirány

Szakdolgozati témák 2019. I. félév

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK
gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

és mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak hallgatóinak;

2019. I. félév

A tantárgy megnevezése: Szakdolgozat I.
A téma meghirdetés ideje: 2019. október 11.
A témaválasztás határideje: 2019. október 31.

Az eljárás folyamata:

 1. A kiválasztott témát a hallgató az intézeti hirdető táblán és a címet kiíró tanszéken is megjelöli feliratkozással, a többes választás elkerülésének megakadályozása érdekében!
   
 2. A szakdolgozati témaválasztási lapot 2 példányban határidőre le kell adni a tanszékre! (Nyíregyházi Egyetem honlapja, letölthető nyomtatványok hallgatóknak: Szakdolgozati lap BA, BSc képzésben)
   
 3. A beadott témaválasztási lapok alapján 2019. november 08-ig megtörténik a konzulensek kijelölése, s ezt követően egyeztetés alapján készül el a témavázlat, amelyet a tanszékeken a rendszeresített formában kell leadni 2019. november 22-ig.
   
 4. Az egyénileg hozott témák elfogadtatása a tanszékhez benyújtott kérelem alapján történik. Ennek határideje 2019. október 31. Az egyénileg hozott témák esetében kérjük az adatgyűjtés és téma kapcsolódási helyének megjelölését, valamint a külső konzulensek személyére a javaslatot. Az egyénileg hozott témának feltétele a külső konzulens léte!
   
 5. A véglegesített témavázlat alapján a félévben csak akkor tekinthető érvényesnek a „Szakdolgozat I.” tantárgy, ha a hallgató a témáról egy átfogó szakirodalmi kutatást tud felmutatni a konzulensnek. Annak minősítését a konzulens határozza meg