Külkapcsolataink

A Jármü- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék  külkapcsolatai az utóbbi öt évben jelentősen bővültek. Együttműködési megállapodás került aláírásra a Partiumi Keresztény Tudományegyetemmel és az Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel (EME, Sapientia) a Műszaki és Agrártudományi Intézet részéről, a célkitűzések megvalósításában  a Tanszék is részt vesz.

 A Temesvári egyetemmel határon átívelő pályázatokat nyert el az Intézet és benne a Tanszék.

A Kolozsvári, Nagybányai és Brassói, Szabadkai, Újvidéki, Rijekai, Zlíni, Ostravai, Poznani Műszaki Egyetemekkel működő CEEPUS pályázataink és szakmai kapcsolataink vannak. A  Tanszék oktatói CEEPUS pályázatok keretében rendszeresen látogatják a szomszédos országok felsőoktatási intézményeit (Kolozsvár, Nagybánya, Pozsony, Kassa, Poznan, Zilina, Zvolen, Presov, Trnava stb.), előadásokat tartanak, illetve külföldi oktatókat fogadnak. A tanulmányutak alkalmával megvalósul a tantervek összehasonlítása, külföldi előadókkal való véleményeztetése, a tapasztalatok figyelembe vétele felülvizsgálatkor.

A Jármű- és Mezőgazdasági Gépek Tanszékhez tartozó szakok hallgatóinak lehetőséget biztosítunk az ERASMUS program keretén belül arra, hogy bekapcsolódhassanak a társintézményekben folyó hasonló képzésekbe. Ezt a lehetőséget általában csak néhány hallgató tudja kihasználni, a szükséges magas szintű nyelvismeret hiánya miatt.

Természetesen a külföldi kapcsolatok mellett kiemelt szerepe van a hazai agrár- és műszaki karokkal ápolt együttműködéseknek, valamint a mezőgazdasági és ipari vállalatokkal tartott kapcsolatoknak, ahol a hallgatóink szakmai gyakorlataikat töltik. Ezeket az együttműködéseket szerződések rögzítik. A hazai társintézmények vezetőit és vezető oktatóit rendszeresen meghívjuk a szak záróvizsga bizottságaiba.