A tanszék szolgáltató tevékenységei

A szűken vett oktató munkán túl magában foglalja a hallgatók szakdolgozatához, TDK tevékenységéhez szükséges laboratóriumi és műhely hátteret, továbbá a régió ipari és mezőgazdasági (élelmiszeripari) vállalkozásai számára biztosított kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet.

A tanszéki szolgáltatási lehetőségeket leginkább a rendelkezésre álló laborok felszereltségének ismertetésével tudjuk bemutatni.

 

1. Élelmiszeripari gépek laboratórium

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. FT-33 típusú vákuum fagyasztva szárító berendezés

A szak hallgatóinak gyakorlati oktatása (élelmiszeripari műveletek és gépek). A zöldség- és gyümölcsszárítással kapcsolatos kutatások („K+F” tevékenységek).

2. FT-34-MKII-A típusú kontakt-lemezes fagyasztó berendezés

A hűtés és fagyasztás elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatása. Mezőgazdasági termények fagyasztva tartósításának kutatása (technológia optimalizálása).

3. HT30XC típusú hőcserélő vizsgáló berendezés

A hőátvitellel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása (több szakon).

Az élelmiszeripari hőcserélők modellezése, a hőcserélési módok vizsgálata.

4. FT-14-A típusú lemezes-keretes szűrőprés

Konzervipari létisztítási módszerek és készülékek üzemelésének gyakorlati bemutatása. A „hideg-steril” tartósítás kutatása.

5. BRESSER BIOLUX AL típusú elektromikroszkóp

Gyakorlati bemutató során a szak hallgatói felvételeket tekinthetnek meg arról, hogy a nedvességelvonás és a fagyasztás milyen hatással van a növényi sejtekre. A zöldség- és gyümölcsszárítással kapcsolatos kutatások („K+F” tevékenységek).

6. PRECISA HA 60 típusú gyors nedvességmérő

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgatók a gyakorlatban megismerhetik a nyersanyag, a szárítmány és a rehidrált termék nedvességtartalmának precíz meghatározását.

A zöldség- és gyümölcsszárítással kapcsolatos kutatások („K+F” tevékenységek).

 

2. Növénytermesztés gépei laboratórium (műhely)

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. AAMS típusú mezőgazdasági permetezőgép vizsgáló berendezés

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgatók gyakorlati oktatása  a szántóföldi permetezőgépek keresztirányú szórásegyenlőtlenségének-, szivattyú nyomásának- és a szórófejek átfolyásának műszeres vizsgálatáról.

2. Mezőgazdasági munkagépek: UD 2000 szemenkénti vetőgép, Kertitox Farmer 660 szántóföldi permetező, FE-330.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgatóknak bemutatásra kerülnek a munkagépek fő részei, és azok működését is megismerik a gyakorlati foglalkozásokon.

 

3. Állattartás gépei laboratórium

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. ALFA-LAVAL pulzátor teszter

A mezőgazdasági gépészmérnök hallgatók a gyakorlati órák során megismerik a fejés diagnosztikai vizsgálatát.

2. ALFA-LAVAL AFM-3000 típusú légmennyiségmérő

A mezőgazdasági gépészmérnök hallgatók a gyakorlati órák során megismerik a fejés diagnosztikai vizsgálatát.

 

4. Anyagmozgatás és logisztikai laboratórium

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. BARRACUDA típusú számítógép és LG típusú LCD monitor 21 db.

A szak hallgatói betekintést nyerhetnek a számítógépre telepített szoftverek segítségével a logisztikai tervezés (szállítási feladat, körutazási példák, menetrendkészítés, készletgazdálkodás) fő témaköreibe és annak irányításába.

 

5. Szerkezettani laboratórium

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. Korszerű motor szerkezettani metszetek.

A tantervi szakmai gyakorlatok idejében megismerik a hallgatók a korszerű jármű- és mezőgazdasági erőgép szerkezeteket.

2. Járműszerkezetek működőképes metszetei és oktatómodelljei.

 

6. Hőtechnikai laboratórium

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. Nagyméretű szárító szerkény 0-300 oC hőmérsékleti tartományban szabályozással.

A hallgatói oktatás és a kutatás eszközeként áramlástechnikai és szárítástechnikai mérési vizsgálatok végzésére alkalmas eszközök.

2. Laboratóriumi szárítószekrény 0-500 oC hőmérsékleti tartományba szabályozható.

 

7. Hidraulika laboratórium

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. Víztiszta átlátszó hidraulikus oktató elemek.

Oktatási és kutatási célú hasznosítása. Egyedi méréstechnológiákhoz való használata.

2. A hidraulikus rendszer alapelemeinek oktatását segítő metszetek.

3. Hidrex rendszerű adatgyűjtő és áramlásmérő rendszer.

4. Hidraulikus oktatórendszer.

 

8. Hajtóanyag ellátó laboratórium

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. Hagyományos dízel hajtóanyag ellátó rendszerek vizsgálati próbapadja.

Hajtóanyag ellátó rendszerek elemeinek vizsgálata, a hallgatói gyakorlatok tartása, egyéb kutatások.

2. Oktatási feltételeket segítő működési metszetek.

3. Porlasztóvizsgáló berendezés.

4. Szerelő szerszámkészlet.

 

9. Szervizlaboratórium

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. Aknába süllyesztett magas emelésű ollós autóemelő

A járműgépészeti képzésnél a szerkezettani ismeretek oktatásának eszköze. A légfékek oktatásának és vizsgálatának egyik fontos oktatási és kutatási eszköze. Lehetőségünk van TLT tengelyen traktorok teljesítményének a mérésére. Működés közben tanulmányozhatók a különböző mechanizmusok. A hallgatói szakdolgozatok készítésénél mérési alapként használhatók.

2. Légfékek oktatásának és vizsgálatának berendezése.

3. Mobil fékpad.

4. Mechanizmus oktatófal.

5. Oktatási célra személygépkocsik és traktorok

 

10. Motorfékterem

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

1. 400 kW maximális teljesítményig alkalmazható dízelmotor fékpad teljes kiépítettség

Különböző dízelmotor tesztvizsgálati lehetőség az oktatás és kutatás számára.

 

11. Tüzeléstechnikai laboratórium

Eszköz (berendezés, gép) megnevezése

Az oktatásban és kutatásban betöltött szerepe

Kiépítés alatt!

A kialakításával a tüzeléstechnika különböző eszközei és módjai lesznek vizsgálhatók. Jelenleg egy apríték tüzelésű kazán kerül elhelyezésre.

Tüzeléstechnikai jellemzők mérése.