Tanszéki kutatócsoportok

 

Az ismertetett szakmai műhelyek mellett természetesen a  tanszéki kutatócsoportok tevékenysége és eredményei is hozzájárulnak a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök valamint gépészmérnöki, járműmérnöki és közlekedésmérnöki szak tudományos hátterének biztosításához.

 


 

1. Mezőgazdasági és élelmiszeripari anyagok szárítása kutatócsoport

A tudományos műhelyben résztvevők:

 • Dr. Antal Tamás egyetemi docens, PhD
 • Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, CSc
 • Dr. Cs.Tóth Annamária PhD, adjunktus
 • Nagy János, tanársegéd

A kutatási téma rövid bemutatása:
A kutatás elsősorban a régióban termesztett gyümölcsök és zöldségfélék szárítással történő tartósításának fejlesztését célozta meg. Az elmúlt öt év fő feladata volt a hagyományos (konvekciós) szárítás és a fagyasztva szárítás összehasonlító vizsgálata (szárítási idő, energiafelhasználás, beltartalom, rehidrálhatóság, stb.).

Eredmények:
Bebizonyosodott, hogy a liofilezés (fagyasztva szárítás) a végtermék minősége szempontjából sokkal kedvezőbb, mint a konvektív vízeltávolítás.

Az energiafelhasználás és a szárítási idő csökkenthető technológiai módosításokkal, pl. a kombinált (konvekciós és fagyasztva) szárítási eljárással.

Számszerű eredmények:
- 12 db folyóiratcikk (ebből 3 angol nyelvű)
- 19 db konferencia kiadvány (ebből 10 angol nyelvű)
- 1 db doktori (PhD) értekezés
- 7 db szakdolgozat (ebből 3 TDK dolgozat)

Hazai és nemzetközi kapcsolatok, együttműködések:
- Debreceni Egyetem
- Szent István Egyetem (Gödöllő)
- Temesvári Műszaki Egyetem
- Wroclav University (Környezet- és Élettudományi Kar)

 

2. Konvencionális és megújuló energiák alkalmazása kutatócsoport

A tudományos műhelyben résztvevők:

 • Dr. Tóth József Barnabás, PhD
 • Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, CSc
 • Krajnyik Károly műszaki oktató

A kutatási téma rövid bemutatása:
A különféle alternatív hajtóanyagok alkalmazásának lehetőségének vizsgálatából dízel motoroknál megállapítható, hogy a beállítási optimumok eltérő paramétereket igényelnek. Ennek egyik elemeként kiépült egy motorvizsgálati laboratórium, s az ott vizsgált motoroknál összehasonlító mérésekből a helyes beállítási paraméterek megadhatók.

A biogáz termelésnél a belső összetételt és a gázhozamot meghatározó szubsztrátum összetétel optimalizálással kedvezőbb fajlagos gáztermelési mutató érhető el. A biogáz környezetkímélő felhasználása érdekében a kénhidrogén részarányt csökkenteni kell, aminek technológia alapadataira végzünk kutatásokat.

A biomassza hőtermelési célú felhasználására irányuló vizsgálatokat végzünk. Laboratóriumi felszerelések kiépítését végezzük a tüzeléstechnikai jellemzők vizsgálatához.

Eredmények:
Motorikus égésterek és a beállítási paraméterek vizsgálatainak kidolgozása, előzetes mérések végzése.
Főbb kéntelenítési eljárás kísérleti vizsgálata, alapadatok megállapítása a kénhidrogén baktériumos kivonásához.
Biomassza hasznosító rendszerek technológiai tervezése.

Számszerű eredmények:
- 3 db folyóiratcikk
- 5 db előadás
- 1 fő doktori képzése megkezdődött
- 1 fő doktori iskolát befejezte
- 5 db szakdolgozat

Hazai és nemzetközi kapcsolatok, együttműködések:
- Bátorcoop Szövetkezet, Nyírbátor
- Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös
- Szenti István Egyetem Gépészmérnöki Kar, Gödöllő
- Nagyváradi Egyetem, Energetika és Technológia Kar

 

3. Jármű- és mezőgazdasági gépek kutatócsoport

A tudományos műhelyben résztvevők:

 • Dr. Antal Tamás egyetemi docens, PhD
 • Dr. Kovács Zoltán  főiskolai tanár
 • Krajnyik Károly műszaki oktató
 • Nagy János tanársegéd

A kutatási téma rövid bemutatása:
A jármű-szerkezettani elemek funkcionális és üzemi körülmények közötti vizsgálata.
A dízelmotorok működési jellemzőinek vizsgálata különböző hajtóanyagok felhasználásával.
Traktorok hajtási fokozatainak kapcsolás alatti energetikai elemzése.

Eredmények:
Különböző belsőégésű motorok összehasonlítása bio-hajtóanyagokkal. Megállapítást nyert, hogy a bio-hajtóanyagok alkalmazása megváltoztatja a motorok beállítási paramétereit. A kutatás különféle motoroknál ennek megállapítására irányul.

A mezőgazdasági traktorok hajtásánál az egyes fokozatok kapcsolási energiaveszteségeinek kimérése történt szántóföldi körülmények között.

A kapcsolási idő nagysága jelentős energiaveszteséggel jár, amely különféle kapcsolószerkezetű traktoroknál jelentősen befolyásolja az energiaveszteséget.

A tudományos műhely tevékenységéhez tartozik a szántóföldi munkagépekhez kötődő kutatási és fejlesztési tevékenység is. Itt kiemelendő a növényvédő gépek munkaminőségével kapcsolatos vizsgálatok, továbbá a gépüzemeltetés kritikus jellemzőinek kutatása.

Számszerű eredmények:
- 3 szakcikkek
- 3 konferencia kiadvány
- 1 db doktori iskola elvégzése
- 3 db szakdolgozat (TDK)

Hazai és nemzetközi kapcsolatok, együttműködések:
- Szent István Egyetem, Gödöllő
- FVM-MGI, Gödöllő
- Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest
- Nagyváradi Egyetem, Műszaki Technológia Kar