Szakdolgozati témák 2018. I. félév

Szakdolgozati témák
gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
és mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak hallgatóinak;
2018. I. félév

A tantárgy megnevezése:                 Szakdolgozat I.
A téma meghirdetés ideje:               2018. október 15.
A témaválasztás határideje:            2018. október 31.

Az eljárás folyamata:

 1. A kiválasztott témát a hallgató az intézeti hirdető táblán és a címet kiíró tanszéken is megjelöli feliratkozással, a többes választás elkerülésének megakadályozása érdekében!
   
 2. A szakdolgozati témaválasztási lapot 2 példányban határidőre le kell adni a tanszékre!(Nyíregyházi Egyetem honlapja, letölthető nyomtatványok hallgatóknak: Szakdolgozati lap BA, BSc képzésben)
   
 3. A beadott témaválasztási lapok alapján 2018. november 07-ig megtörténik a konzulensek kijelölése, s ezt követően egyeztetés alapján készül el a témavázlat, amelyet a tanszékeken a rendszeresített formában kell leadni 2018. november 16-ig.
   
 4. Az egyénileg hozott témák elfogadtatása a tanszékhez benyújtott kérelem alapján történik. Ennek határideje 2018. október 31. Az egyénileg hozott témák esetében kérem az adatgyűjtés és téma kapcsolódási helyének megjelölését, valamint a külső konzulensek személyére a javaslatot. Az egyénileg hozott témának feltétele a külső konzulens léte!
   
 5. A véglegesített témavázlat alapján a félévben csak akkor tekinthető érvényesnek a „Szakdolgozat I.” tantárgy, ha a hallgató a témáról egy átfogó szakirodalmi kutatást tud felmutatni a konzulensnek. Annak minősítését a konzulens határozza meg!