Szakdolgozat

Szakdolgozati témák

gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak hallgatóinak

2021/2022. II. félév

 

 

A tantárgy megnevezése:                  Szakdolgozat I.
A téma meghirdetés ideje:                2022. március 01.
A témaválasztás határideje:             2020. március 31.

 

Az eljárás folyamata:

  1. A kiválasztott témát a hallgató az intézeti hirdető táblán és a címet kiíró tanszéken is megjelöli feliratkozással, a többes választás elkerülésének megakadályozása érdekében!
  2. A szakdolgozati témaválasztási lapot 2 példányban határidőre le kell adni a tanszékre!(Nyíregyházi Egyetem honlapja, letölthető nyomtatványok hallgatóknak: Szakdolgozati lap BA, BSc képzésben)
  3. A beadott témaválasztási lapok alapján 2022. április 4-ig megtörténik a konzulensek kijelölése, s ezt követően egyeztetés alapján készül el a témavázlat, amelyet a tanszékeken a rendszeresített formában kell leadni 2022. április 22-ig.
  4. Az egyénileg hozott témák elfogadtatása a tanszékhez benyújtott kérelem alapján történik. Ennek határideje 2022. március 31. Az egyénileg hozott témák esetében kérjük az adatgyűjtés és téma kapcsolódási helyének megjelölését, valamint a külső konzulensek személyére a javaslatot. Az egyénileg hozott témának feltétele a külső konzulens megléte!
  5. A véglegesített témavázlat alapján a félévben csak akkor tekinthető érvényesnek a „Szakdolgozat I.” tantárgy, ha a hallgató a témáról egy átfogó szakirodalmi kutatást készít az „Útmutató a szakdolgozat készítéséről” 2.3. pontjának a, b, c bekezdésében foglaltak szerint. Az elkészített és határidőben leadott anyag minősítését a konzulens határozza meg!


Szakdolgozati lap 2021.


Szakdolgozat védés minta